Kategori: Uzakdoğu tarihi

2. Dünya Savaşı’nda Uzakdoğu!

Hepimizin bildiği gibi, İkinci dünya savaşı; dünya tarihinin en büyük, en kanlı savaşıdır. Elli yedi milletin katıldığı bu savaş beş yıl sürmüş, insanlığa aşağı yukarı 36,000,000 ölüye mal olmuştur.

Bazı tarihçiler 2. Dünya Savaşını, birincinin devamı sayarlar. Onlara göre, arada geçen 20 yıl ancak bir soluk alma devresinden ibarettir. Çünkü 28 haziran 1919’da imzalanan Versay Antlaşması ile biten 1. Dünya Savaşı ile 1 Eylül 1939’da başlayan 2. Dünya Savaşı arasındaki zaman, bir barış devresinden çok, mütareke devresine benzemiştir. Bu devre içinde milletler arasında siyasi gerginlik hiçbir zaman eksilmemiştir.

Okumaya devam et